CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hankel forms of higher weights and matrix-valued Bergman-type projections

Marcus Sundhäll (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-628-6917-5.- 110 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-07-30.
CPL Pubid: 94858

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-09-25