CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized patterns in words and permutations

Sergey Kitaev (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 91-628-5521-2.- 216 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-07-11.
CPL Pubid: 94857

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-01-30