CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional calculus and Bishop's property beta for several commuting operators

Sebastian Sandberg (Institutionen för matematik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2001. ISBN: 91-628-4847-X.- 60 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-07-08.
CPL Pubid: 94856

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2001-06-12