CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary behaviour of eigenfunctions for the hyperbolic Laplacian

Martin Brundin (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 91-628-5511-5.- 97 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-07-11.
CPL Pubid: 94853

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-01-31