CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bergman Kernel Asymptotics and Holomorphic Morse Inequalities

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7291-767-9.- 135 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 94852

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-05-15

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2449