CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects on asset liability management via stochastic programming

Fredrik Altenstedt (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 91-7291-342-8.- 147 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 94851

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-10-24

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie