CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel: En studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys

Kerstin Pettersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-628-7379-0.- 166 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 94850

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-02-08

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie