CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Positiva attityder och ändrade beteenden

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Energi. Hur design kan göra skillnad. Sylwan K. & Stål J. (eds) p. 49-52. (2008)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: energi, energianvändning, konsumentDenna post skapades 2009-06-09. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 94836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur