CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability considerations in early phases of product development – the wood-based diaper

Gunilla Clancy (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Ellen Riise ; Elisabeth Carlsson
Oral presentation at SETAC Europe 19th annual meeting May 31th to June 4th 2009, Göteborg, Sweden (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-06-09. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 94801

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur