CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Random Fatigue Analysis of Container Ship Structures

Wengang Mao (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-08. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 94782

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:22