CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Element Approximation of the Linearized Cahn-Hilliard-Cook Equation

Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ali Mesforush (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 94781

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Finite element approximation of the deterministic and the stochastic Cahn-Hilliard equation


Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:20