CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element approximation of the linear stochastic Cahn-Hilliard equation

Ali Mesforush (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-08.
CPL Pubid: 94780

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:19