CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Existence and Uniqueness of the Solution of an Integro-Differential Equation with Weakly Singular Kernel

Fardin Saedpanah (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-08.
CPL Pubid: 94777

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:16