CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the relation between surface texture and gloss of injection-molded pigmented plastics

Ingrid Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ulf Kleist ; Lars Mattsson ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Engineering and Science Vol. 45 (2005), 10, p. 1343-1356.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polymers, surface texture, gloss, processingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 9477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur