CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial-reiterated Homogenization of Quasi-linear Hyperbolic Equations in a General Deterministic Setting

Gabriel Nguetseng ; Hubert Nnang ; Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-08.
CPL Pubid: 94768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:07