CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Amino acid-based surfactants

Romain Bordes (Institutionen för kemi- och bioteknik ; SuMo Biomaterials) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Encyclopedia of Surface and Colloid Science p. 1-17. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-06-04. Senast ändrad 2016-04-04.
CPL Pubid: 94683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
SuMo Biomaterials
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur