CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water-in-diesel microemulsions studied by NMR diffusometry

Anna Lif (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Dispersion Science and Technology (0193-2691). Vol. 30 (2009), p. 881-891.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-03. Senast ändrad 2016-04-19.
CPL Pubid: 94676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi
Annan kemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Water-in-diesel emulsion and microemulsion fuels: composition, structure and effect on emissions