CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sharing experiences between construction project organisations

Ingeborg Knauseder (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
CIB W102 Information and Knowledge Management in Building, Meeting and International Conference on Information and Knowledge Management in a Global Economy, 19-20 May, 2005,Lisboa, Portugal p. 609-617. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: learning capability, organisational learning, questionaireDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur