CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning capabilities in organizational networks: case studies of six construction projects

Alexander Styhre (Institutionen för projektledning) ; Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Ingeborg Knauseder (COMESA, Byggnadsekonomi)
Construction Management and Economics Vol. 22 (2004), 9, p. 957-966.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Organizational learning, construction project, networkDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 9465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)
COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur