CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction metaphors in Aristotle: knowledge, purpose, process

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 27 (2009), 5, p. 515-523.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: construction management, construction process, learning, ethics, ancient constructionDenna post skapades 2009-06-03. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 94641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Byggproduktion
Historia och arkeologi
Filosofi

Chalmers infrastruktur