CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speciation of Cu compounds in ashes from MSW incineration

Karin Karlfeldt (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Lisa Lundin ; Maria Clausén ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Swedish-Finnish FlamDays 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 9464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Characterisation and speciation of metals in ash