CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dilute Nitrides and 1.3 μm GaInNAs Quantum Well Lasers on GaAs

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Göran Adolfsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qing Xiang Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Microelectronics Journal (0959-8324). Vol. 40 (2009), p. 386-391.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-02. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 94604