CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

13 GHz Bandwidth of 1.31 μm GaInNAs Triple Quantum Well Lasers

Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
The 15th European MBE Workshop, Zakopane, Poland (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-02. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 94599