CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 1.31 μm GaInNAs Triple Quantum Well Laser with 13 GHz Small Signal Modulation Bandwidth

Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 45 (2009), p. 356-357.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-02. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 94598