CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Very Low Threshold Current Density 1.29 µm GaInNAs Triple Quantum Well Lasers Grown by MBE

Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Göran Adolfsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letter Vol. 44 (2008), p. 416-417.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-02. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 94597