CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microarray Analysis of mRNA Decay Assays and Prediction of Drug Target Conservation

Alexandra Jauhiainen (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-02. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 94577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:25