CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring poor quality costs as short projects: the case of a construction company

Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Henrik Brodén ; Fredrik Karlsson ; Pierre Kroona ; Anna Bergström ; Lasse Saukkoriipi (COMESA, Byggnadsekonomi)
International Conference on Construction in the 21st Century Vol. 2 (2003),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 9457

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur