CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using an adaptive FEM to determine the optimal control of a vehicle during a collision avoidance manoeuvre

Karin Kraft (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-02. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 94569

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:42