CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Continuous Galerkin Method for Fractional Order Viscoelasticity

Fardin Saedpanah (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-02.
CPL Pubid: 94567

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:37