CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Covariance Matrix Estimators for Weighted Analysis of Microarray Data

Magnus Åstrand (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-02. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 94564

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:27