CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A quantitative approach for Polymerase Chain Reaction based on a Hidden Markov Model

Nadia Lalam (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-02.
CPL Pubid: 94562

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:20