CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global existence for the spherically symmetric Einstein-Vlasov system with outgoing matter

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Markus Kunze ; Gerhard Rein
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-02.
CPL Pubid: 94553

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:10