CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error estimation and adaptivity for target control problems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Adaptive Modeling and Simulation 2009 (ADMOS 09), (Edited by Ph. Bouillard and P. Díez) p. 117-118. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-05-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 94511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur