CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the options available in the design of in-plant materials supply systems

Robin Hanson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 1654-9732.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 94507

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-06-09
Tid: 13:15
Lokal: Vasa C
Opponent: Björn Langbeck

Ingår i serie

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology 1654-9732