CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drip sealing of tunnels in crystalline rock: Pre-excavation design and evaluation

Christian Butron (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 58 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-27.
CPL Pubid: 94478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Geofysisk teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Drip Sealing Grouting of Tunnels in Crystalline Rock: Conceptualisation and Technical Strategies


Examination

Datum: 2009-06-17
Tid: 14:00
Lokal: VG-salen, Sven Hultins gata 6, Chalmers University of Technology.
Opponent: Ph. D. Magnus Eriksson, Vattenfall Power Consultant AB.

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology