CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable development through innovative design: lessons from the KCP method experimented with an automotive firm

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; B Segrestin
International Journal of Automotive Technology Management (1470-9511). Vol. 9 (2009), 2, p. 229-244.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-05-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 94419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur