CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing learning in the automotive industry – the innovation race for electric vehicles

F. Aggeri ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Hans Pohl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
International Journal of Automotive Technology Management (1470-9511). Vol. 9 (2009), 2, p. 123-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-05-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 94418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur