CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some conditional correlation inequalities for percolation and related processes

J. van den Berg ; Olle Häggström (Institutionen för matematisk statistik) ; J. Kahn
(2004)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-25.
CPL Pubid: 94410

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:60