CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the asymptotic behaviour of Levry processes

Mattias Bengtsson (Institutionen för matematik)
(2004)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 94400

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:51