CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poor quality costs in construction projects: a customer perspective

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Triennial International Conference for CIB W99: Rethinking and revitalizing construction safety, health, environment and quality p. 518-527. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur