CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Topics in applied mathematics -- error-correcting codes and homogenization of PDE

Erik Alapää (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 82 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: homogenization of partial differential equations, error-correcting codes, channel coding, convolutional codes, streaming media, MPEG4, wireless IP, discrete Markov processesDenna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 94396

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 48