CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samspel mellan intuitiva idéer och formella bevis : en fallstudie av universitetsstudenters arbete med en analysuppgift

Kerstin Pettersson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 58 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 94392

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:44