CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poor Quality Costs in the Swedish Central Government Budget: the Influence on Costs for Construction Projects

Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
CIB 2005, Combining Forces – Advancing Facilities Management & Construction through Innovation Series Vol. 3 (2005), p. 352-357.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur