CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determinantal two-block-factors and dynamical percolation for some interacting particle systems

Erik Broman (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2013-12-16.
CPL Pubid: 94388

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:40