CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The coalescent effective size of age-structured populations

Serik Sagitov (Institutionen för matematisk statistik) ; Peter Jagers (Institutionen för matematisk statistik)
(2004)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 94386

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:38