CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Survival Estimation and Distribution Approximation for Optimal Maintenance

Johan Svensson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 71 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2014-01-15.
CPL Pubid: 94381

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:33