CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multivariate quality control and diagnosis of sources of variation in assembled products

Kristina Wärmefjord (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 96 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 94375

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Variation Control in Virtual Product Realization - A Statistical Approach


Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:27