CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Products of residue currents of Cauchy-Fantappiè-Leray type

Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 36 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: residue current, Coleff-Herrera current, Bochner-Martinelli formula, Hermitian vector bundle, Cauchy-Fantappié-Leray formula, complete intersectionDenna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 94374

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:26