CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear observability and identifiability: General theory and a case study of a kinetic model for S. Cerevisiae

Milena Anguelova (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 70 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2013-12-17.
CPL Pubid: 94371

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:23