CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non value-adding activities in building projects: a preliminary categorization

Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Lasse Saukkoriipi (COMESA, Byggnadsekonomi)
International Group of Lean Construction Vol. 11 (2003),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 9437

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur